3
first base point:
První základní bod:
4
first target point:
První cílový bod:
5
second base point:
Druhý základní bod:
6
second target point:
Druhý cílový bod:
7
LC_Gear
../gear/gear.cpp:33
English
Gear creation plugin
Suggestion by nobody
Zásuvný modul pro vytvoření zařízení
8
Gear plugin
9
List entities
Seznam prvků
10
n
č.
11
Empty Entity
Prázdný prvek